Menu
13.07.17

Vaktordning på kritiske systemer i K-IKT

Hva omfatter tjenesten?

  • Døgnvakt på sentrale og kritiske datasystemer levert av K-IKT.
  • Feilretting fra hjemmevakt eller utrykning til K-IKT sitt datasenter.

 

Hvordan leveres tjenesten?

  • KUN KRITISKE FEIL SKAL RAPPORTERES!
  • ALLE ANDRE FEIL MELDES HELPDESK!
  • Du kan ringe vakttelefonen hverdager 15.30-08.00, helligdager og helg kan du ringe hele døgnet.
  • Mottak og håndtering av henvendelser fra døgnåpne kommunale tjenester om kritiske feil eller vesentlige driftsforstyrrelser i deres IKT-systemer.

 

Hvilke kvalitetskrav gjelder?

  • Du får tilbakemelding umiddelbart på e-post om at saken din er registrert.
  • Du får tilbakemelding på mobiltelefon når feilen er rettet.
  • Tjenesten leveres 15.30-08.00 alle dager

 

Ansvarlig for tjenesten

Lene Garder Løkken
Leder IKT Drift
lene.lokken@k-ikt.no

Kongsbergregionen-IKT
En del av Kongsbergregionen