Menu
15.10.15

Digitaliseringsstrategi

Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Kommunene i Kongsbergregionen har samarbeidet om digitalisering og IKT i flere år. I løpet av disse årene har man etablert en solid IKT-infrastruktur som er viktig for å kunne realisere digitale tjenester og løsninger.

I 2010 etablerte kommunene «SuksIT» som samarbeidsorgan for kommunenes satsning og samarbeid innen digitalisering. Koordinator for SuksIT er Britt Inger Kolset:britt-inger@kongsbergregionen.no

Kommunene etablerte videre 1. juni 2015 Kongsbergregionen IKT Drift (K-IKT), som har ansvar for å drifte kommunenes samlede IKT-infrastruktur.

Klikk på bildet for å komme til Kongsbergregionens digitaliseringsstrategi:

Digitaliseringsstrategi 2020 – 2023

Kongsbergregionen-IKT
En del av Kongsbergregionen