Menu
28.09.15

Ledergruppe

Oddvar Kaasa,
daglig leder,
Telefon: 992 85 774

Hege Aasland,
leder for kundeservice,
Telefon: 481 66 304

Lene Garder Løkken,
leder for drift,
Telefon: 920 44 699

Kongsbergregionen-IKT
En del av Kongsbergregionen