Menu
13.07.17

PROFIL

Hva omfatter tjenesten?

  • Visma Omsorg Profil er en komplett løsning for pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten i kommuner.
  • Funksjonaliteten dekker behov for dokumentasjon og oppfølging knyttet til de fleste faggrupper, med fokus på ledere, leger, sykepleiere, hjelpepleiere, fysio- og ergoterapeuter og merkantile ansatte.

 

Hvordan leveres tjenesten?

  • Fagprogrammet leveres fra K-IKT sitt datasenter.
  • Du får installert et ikon for fagprogrammet på skrivebordet ditt.
  • Den ansvarlige for PROFIL i hver kommune avgjør hvem som skal få tilgang til systemet og setter opp hvilke tilganger den ansatte skal ha internt i PROFIL.
  • Ta kontakt med den fagansvarlige i kommunen hvis du har problemer med pålogging i PROFIL eller får feilmeldinger internt i PROFIL.

 

Hvilke kvalitetskrav gjelder?

  • Tjenesten leveres 24/7/365.
  • Tjenesten er oppdatert hele tiden.
  • Ved større feil på tjenesten rettes disse av vaktordningen 24/7/365.
  • Ved mindre kritiske feil rettes disse 08.00-15.30 hverdager.

 

Ansvarlig for tjenesten

Lene Garder Løkken
Leder IKT Drift
lene.lokken@k-ikt.no

Kongsbergregionen-IKT
En del av Kongsbergregionen