Menu
13.07.17

Helpdesk

Hva omfatter tjenesten?

 • Et sentralt mottak for alle typer henvendelser til K-IKT om feil, bestillinger og forespørsler.
 • Henvendelsene gjelder alle leveranser og tjenester som leveres av K-IKT.
 • Henvendelsene registreres i vårt Helpdesk-system.

 

Hvordan leveres tjenesten?

  • Henvendelser tas i mot på hverdager 08.00-15.30
   E-post; helpdesk@k-ikt.no
   Internett; helpdesk.k-ikt.no
   Telefon; 47 900 666 

 

 • Mottatte saker registreres med saksnummer og tilbakemelding gis automatisk på e-post.
 • Saker som kan løses i mottaket utføres umiddelbart.
 • Andre saker sendes videre og arbeidet med disse utføres etter prioritering på omfang og alvorlighet.
 • Når henvendelsen anses som løst, får brukeren melding om dette på e-post.
 • Husk å oppgi både e-postadresse og mobilnummer slik at du kan kontaktes hvis vi trenger mer informasjon om din henvendelse.

 

Hvilke kvalitetskrav gjelder?

 • Du får tilbakemelding umiddelbart på e-post om at saken din er registrert.
 • Innen 3 dager får du tilbakemelding på at saken er løst eller hvorfor den fortsatt er under behandling.
 • Tjenesten er oppdatert hele tiden.

 

Ansvarlig for tjenesten

Hege Aasland
Leder Kundeservice

Kongsbergregionen-IKT
En del av Kongsbergregionen