Menu
13.07.17

FAMILIA

Hva omfatter tjenesten?

  • FAMILIA leverer fagløsninger til kommunalt og statlig barnevern, samt for landets barnevernvakter.
  • Løsningen ivaretar alle deler av saksbehandlingsprosessen i barnevernet, i tillegg til å støtte offentlig rapportering og statistikk.

 

Hvordan leveres tjenesten?

  • Fagprogrammet leveres fra K-IKT sitt datasenter.
  • Du får installert et ikon for fagprogrammet på skrivebordet ditt.
  • Den ansvarlige for FAMILIA i hver kommune avgjør hvem som skal få tilgang til systemet og setter opp hvilke tilganger den ansatte skal ha internt i FAMILIA.
  • Ta kontakt med den fagansvarlige i kommunen hvis du har problemer med pålogging i FAMILIA eller får feilmeldinger internt i FAMILIA.

 

Hvilke kvalitetskrav gjelder?

  • Tjenesten leveres 24/7/365.
  • Tjenesten er oppdatert hele tiden.
  • Ved større feil på tjenesten rettes disse av vaktordningen 24/7/365.
  • Ved mindre kritiske feil rettes disse 08.00-15.30 hverdager.

 

Ansvarlig for tjenesten

Lene Garder Løkken
Leder IKT Drift
lene.lokken@k-ikt.no

Kongsbergregionen-IKT
En del av Kongsbergregionen