Menu
10.06.16

Rutiner for bestilling av IT-utstyr

Alle bestillinger skal registreres via Helpdesk helpdesk@k-ikt.no

Bestillinger skal komme fra leder, budsjett ansvarlig eller en som er klarert for bestilling.   

I saken skal følgende opplysninger oppgis:

Produkt (PC, Tynnklient, Skjerm, iPad, Mobil osv) Krav til produktet. K-IKT velger etter standard portefølje.

Antall

Navn på sluttbruker/avdeling

Fakturareferanse (Ansvar/Bestiller nummer/Profil)

NB! Husk skriv ”Bestilling” i emnefelt.

Kongsbergregionen-IKT
En del av Kongsbergregionen